mua-ban-do-hieu

Tuyên bố miễn trừ

muabandohieu.com

Bạn cần đặc biệt lưu ý

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

  1. Thông tin trên trang web: Trang web này được cung cấp dưới dạng dịch vụ thông tin chung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc thời hạn của bất kỳ thông tin nào trên trang web. Việc sử dụng thông tin trên trang web là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin đó.

  2. Giao dịch và giao thức thanh toán: Chúng tôi cung cấp môi trường để bạn tham gia mua, bán, trao đổi hoặc ký gửi hàng hiệu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào diễn ra trên trang web. Bạn chịu toàn bộ rủi ro và trách nhiệm khi tham gia các giao dịch và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ đó. Bạn cũng chịu trách nhiệm tự kiểm tra tính xác thực và chất lượng của sản phẩm trước khi thực hiện giao dịch.

  3. Liên kết đến bên thứ ba: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách riêng của các trang web bên thứ ba đó. Việc sử dụng các liên kết đến các trang web bên thứ ba là do sự chủ động của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web đó.

  4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Chúng tôi tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ và luật pháp liên quan. Bất kỳ nội dung, hình ảnh, biểu đồ hoặc tài liệu khác trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  5. Thay đổi và cập nhật: Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

BLOG CỦA CHÚNG TÔI

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Về Đồ Hiệu

Chia sẻ về các cách nhận biết đồ hiệu cũng như các cách bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả nhất cho khách hàng.

0839879999